Onze psychologiepraktijk is op zoek naar drie enthousiaste cliëntenraadsleden. De cliëntenraad vertegenwoordigt het collectieve welbevinden van cliënten van de praktijk. De cliëntenraad denkt en praat mee en stemt in met onderwerpen die nu of in de toekomst belangrijk zijn.

Waar een cliëntenraad precies voor staat en welke rechten en plichten de cliëntenraad heeft, is geregeld in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz). De Wmcz gaat ervan uit dat cliënten van de instelling het beste kunnen opkomen voor hun eigen belangen. De cliënten zijn de ervaringsdeskundigen op het gebied van de GGZ-behandeling.

Algemene criteria

De cliëntenraad staat open voor eenieder die zich betrokken voelt bij onze psychologiepraktijk. Dit kunnen bijvoorbeeld (ex) clienten zijn, of naasten die nauw betrokken zijn geweest bij de behandeling van (ex)cliënten. Ook iemand die niet bekend is met onze praktijk maar wel affiniteit heeft met de Geestelijke Gezondheidszorg en het belangrijk vindt om voor de belangen van de cliënten van de praktijk op te komen. De vergaderingen van de cliëntenraad vinden 1-2 keer per jaar plaats in Alkmaar. Daarnaast is er de mogelijkheid de vergadering online bij te wonen.

Niet iedereen in een cliëntenraad hoeft alles te kunnen. Er zijn wel een paar algemene 'criteria' die voor alle leden gelden. Denkt u hierbij aan:

  • Direct ervaring en/of betrokkenheid hebben met de geestelijke gezondheidszorg;
  • Cliëntenbelang vooropstellen;
  • Gemotiveerd zijn om met elkaar en de Raad van Bestuur van Psychologiepraktijk Eline Biesheuvel stappen te zetten;
  • Kunnen samenwerken;
  • Binnen de verwachte kaders voldoende tijd en inzet hebben;
  • Kunnen omgaan met vertrouwelijke informatie.

Specifieke deskundigheid

Een cliëntenraad heeft ook mensen nodig die een specifieke deskundigheid hebben zoals beleidsmatige interesse, administratieve vaardigheden, juridische en financiĆ«le kennis binnen de Geestelijke Gezondheidszorg.

Meer weten of aanmelden voor deze cliëntenraad

Bent u nieuwsgierig geworden wat een rol binnen een cliëntenraad betekent? Op deze website vindt u tal van informatie. Of bekijk hier het filmpje Wat is een cliëntenraad.

U kunt natuurlijk ook gelijk contact opnemen met de praktijk via 072 820 0371 en vragen naar Eline Biesheuvel.

De functie van cliëntenraadslid is geen betaalde functie maar kent wel een jaarlijkse vaste onkostenvergoeding.