(Niet) Leren van een lastige situatie

In de meest ideale situatie gebruik je elke tegenslag die je tegenkomt in je leven, om er sterker van te worden. De situaties waar jij moeite mee hebt, zeggen altijd iets over jezelf. Ze zeggen iets over hoe jij naar een bepaalde situatie kijkt.

Wat alle lastige situaties met elkaar gemeen hebben, is dat ze sterk emotioneel beladen zijn en de emotie die erbij hoort, zou je als vervelend kunnen omschrijven.

Emoties zijn nuttig, ook de vervelende. Ze hebben namelijk een signaalfunctie. Ze helpen je (of ze proberen je) erop te wijzen dat iets wel of niet goed voor je is. Boosheid is bijvoorbeeld als signaal heel nuttig. Het kan aangeven dat er bij jou een grens overschreden is. Wanneer een emotie jou gaat tegenwerken, spreek je van een lastige situatie. Als je namelijk boos blijft, word je dubbel slachtoffer van een situatie:

  • Je zit in een ongewenste situatie.
  • Je hebt extra last van jouw boosheid, waar je zelf verantwoordelijkheid voor draagt. Niemand verplicht je om boos te blijven.

Een emotie is er dus om je te helpen, maar op het moment dat een situatie zoveel emoties oproept dat ze een last voor je zijn, kan dat een goede reden zijn om de onderliggende oorzaak aan te pakken. Mensen zeggen dat je van lastige situaties kunt leren, omdat een ‘zwak’ punt van jou op die momenten naar boven komt drijven. Daarmee wordt het eenvoudiger om ze te herkennen en aan te pakken.

Het is onzin om te denken dat je automatisch leert van situaties die moeilijk voor je zijn. Om te leren, heb je ook veiligheid nodig. Een onveilige omgeving is om die reden ongezond: het staat groei en ontwikkeling in de weg. Zelfs wanneer de omgeving relatief veilig is, is het lastig om je voordeel te doen met een crisis (hoewel dit wel mogelijk is).

Om te leren van een situatie heb je kennis over gedrag, gedachten en emoties nodig. Begeleiding van een psycholoog kan hierbij heel zinvol zijn, omdat we allemaal onze blinde vlekken hebben die het leren in de weg kunnen staan.

Blogoverzicht →